Bestuur

Voorzitter: Fons Lucas – fonslucas49@gmail.com

Secretaris: Ria van Wijk – riavanwijk58@gmail.com

Penningmeester: Ton Frazer – tonfra38@gmail.com

Lid: Miny Vogelgsang – minyvogelgsang@gmail.com

Bestuur